การเตรียมแปลงและวิธีเพาะกล้าในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

Add a comment

ก่อนนำเมล็ดไปเพาะ  แช่น้ำอุ่นจัดไว้ 1 คืน  Holiday Palaceถ้ามีเมล็ดลีบลอยขึ้นมาช้อนทิ้งเสีย แล้วเอาเมล็ดไปหยอดโดยขุดหลุมตื้น ๆ บนแปลงเป็นแถวให้หลุมห่างกัน 20 เซนติเมตร และแถวห่างกัน 30 เซนติเมตร  กลบดินสูง 3 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 องคุลี  หาฟางข้าวมาคลุมแปลงเพาะกล้าบาง ๆ หลังจากเพาะประมาณ 10 วัน  กล้าจะงอกหมด เอาฟางออกวางไว้ระหว่างแถวของต้นกล้า  ถ้าฝนไม่ตกดินแห้งต้องรดน้ำแปลงกล้าบ้างขณะที่กล้ากำลังเติบโตอยู่ในแปลงเพาะ คอยตัดหรือถอนต้นที่อ่อนแอไม่สมบูรณ์ทิ้ง  หากมีหญ้าขึ้นต้องถอนทิ้งให้หมดหาปุ๋ยเคมีชนิดละลายน้ำ สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ สูตร 13-13-21  ซึ่งมีธาตุปอแตสเซียมหรือธาตุตัวท้ายสูง  Holiday Palaceหรือสูตรใกล้เคียง  โดยใช้ปุ๋ย 2 ช้อนแกงละลายในน้ำ 1 ปี๊บรดแปลงกล้า 7 วันครั้ง พอกล้าอายุได้ 4-5 เดือน  ก็ขุดไปปลูกในแปลงใหญ่ได้  โดยเลือกเฉพาะกล้าที่แข็งแรงเติบโตดีกอใหญ่  รากมาก  ต้นใหญ่  และมีตาขนาดใหญ่ เกษตรกรไม่ควรเสียดายกล้าที่อ่อนแอ ต้นเล็กแกร็น เพราะถ้านำไปปลูกจะเก็บหน่อได้น้อย  ทำให้ไม่คุ้มกับเวลาและแรงงานที่ต้องดูแลรักษา

This entry is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are currently closed.